Prezentacja projektu w formie wystawy odbędzie się w Muzeum Archeologicznym przy ul. Poselskiej 3 w Krakowie w dn. 19 marca – 1 maja 2022.

Wernisaż odbędzie się 18 marca o godz. 17.30, wstęp za zaproszeniami.

Wystawa jest finansowana ze środków Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.Strona internetowa, ilustracje:
Maja Starakiewicz


Tekst „Tej drogi nigdy nie było” i współpraca przy adaptacji Eposu:
Marcin Mleczak


Kuratorka wystawy:
Agnieszka Jarosik


Tekst wprowadzający:
Agnieszka Cieślak


Plakat i grafiki promocyjne:
Damian Nowak


Promocja:
Aneta Rams-Gawlik
Pierwotna wersja projektu została zrealizowana w ramach stypendium Kultura w sieci przyznanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rozszerzenie projektu na potrzeby wystawy w 2019 r. zostało zrealizowane ze środków Galerii Labirynt w Lublinie.


Produkcja wystawy w Galerii Labirynt: Agnieszka Cieślak,
Diana Kołczewska


Tłumaczenie tekstów na stronie: Krystian Kamiński

Animacje:
Karolina Styczeń


Tłumaczenie tekstu „Tej drogi nigdy nie było”:
Soren Gauger