1 / 23


Widok na miasto

— Najpiękniejsze, co ludzie wznieśli, mury, bramy, świątynie bogów najpotężniejszych…

— Ale i kramy, targi, wesołe karczmy. A też piwa dostatek, mięs w sosach pożywnych.

— Czemu bogowie w swych krainach siedzą, a nie w tak rozkosznym zakątku, jakim jest miasto Uruk?